temp-afb

Leden DCoP

Aantal leden
DCoP op
dit moment:
289

Klinieken in de buurt aangesloten bij het DCoP

Postcode
Toon resultaten binnen

Industrieel lidmaatschap

 

Informatie voor het industriële lidmaatschap 

Binnen de NVvH, NVvV en NVDV heeft de zorg voor patiënten met veneuze pathologie met betrekking tot vakinhoudelijke kennisoverdracht, beroeps- en patiënten belangen zeker aandacht. Door de jaren heen is gebleken dat de prioriteit voor het belang van de patiënt met veneuze pathologie binnen deze verenigingen niet altijd bovenaan stond. Aldus is het DCoP opgericht teneinde de focus voor de zorg van de patiënt met veneuze pathologie de hoogste prioriteit te geven. Het DCoP creëert een platform om de belangen te behartigen van allen die zich bezighouden met behandeling veneuze pathologie in de meest brede zin. Binnen dat platform wordt ruimte gecreëerd voor behandelaars, productontwikkelaars, leveranciers en instellingen. Farmaceutische bedrijven alsook leveranciers van kousen, en andere producten welke een relatie hebben met flebologische ziekten kunnen via het industrieel lidmaatschap invloed krijgt binnen het flebologisch vakgebied waarbij u laagdrempelig uw contacten kunt onderhouden.

 

Voordelen van het industriële lidmaatschap zijn:

 

Exposure op de website  

Het DCoP biedt industrieën de mogelijkheid om gezien te worden in het gezelschap van andere industrieën die hun focus gericht hebben op de behandeling van veneuze pathologie. Bijvoorbeeld door het roulerend tonen van de diverse logo’s van instellingen, maar ook tijdens vergaderingen en via andere media-uitingen.

 

Vertegenwoordiging naar overheid en zorgverzekeraar

Het DCoP stelt zich tot doel om in het kader van het belang van een optimale zorg voor de patiënt met veneuze pathologie een vertegenwoordigende rol te spelen voor alle leden naar overheid en zorgverzekeraars. Via het DCoP zijn instellingsbestuurders altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het veld, zodat op tijd strategische beslissingen kunnen worden genomen.

 

Protocollen en patiënteninformatie folders  

Het DCoP biedt ondersteuning, danwel laagdrempelig overleg met (bestuurs)leden, bij het samenstellen van patiënteninformatie folders, protocollen en PR-activiteiten.


Scholing en training  

Industriële leden kunnen toegang krijgen tot georganiseerde scholing en training voor hun medewerkers. Hierbij valt te denken aan meelopen tijdens spreekuren en operaties. Ook kunnen medewerkers van bedrijven als toehoorder aanwezig zijn bij theoretische onderdelen van de opleiding Flebologie en modules van de opleiding Vasculaire Specialisatie.

 

Platform 

Het DCoP is voorts een platform voor intercollegiaal overleg waar medewerkers van bedrijven bij betrokken kunnen worden. Dit is uniek! Het DCoP is de eerste belangenvereniging waarbij zowel behandelaars als medewerkers van bedrijven direct laagdrempelig kunnen communiceren. Uw medewerkers kunnen op deze wijze voorts eenvoudig hun netwerk onderhouden en vergroten.


Nationale en internationale richtlijnen 

Industriële leden hebben toegang tot de meest actuele nationale en internationale richtlijnen. Een commissie zal een praktische vertaling maken en die aanbieden op de website van het DCoP teneinde iedereen te faciliteren met de meest recente informatie betreffende de optimale behandeling voor patiënten met veneuze problematiek.

 

Webbased newspaper

Via de website van het DCoP wordt u ook een webbased newspaper aangeboden (the Venous Times) waarbij actuele zaken betreffende de zorg voor de veneuze patiënt op regelmatige basis compact en eenvoudig aan u worden aangeboden. Ook zal via dit gremium de mogelijkheid bestaan een internationaal forum te raadplegen, mocht u in het Nederlandse forum niet de gewenste informatie hebben gekregen.
 

Op termijn krijgt een industrieel lid:  

Op termijn krijgt een industrieel lid de mogelijkheid om financieringsvraagstukken in het kader van het collectief belang voor te leggen en om binnen de bestaande infrastructuur van de vereniging enquêtes te houden, bijvoorbeeld klant- en/of patiënttevredenheidonderzoeken, productgerelateerde enquêtes, logistieke informatie, bijvoorbeeld aantallen van verrichtingen zoals aantal liposucties, endo lasers, strips etc. er worden gedaan.

 

Industrieel klankbord  

Uw vragen aan het bestuur kunt u voorleggen aan de werkgroep Kwaliteit en Productontwikkeling.

 

Lidmaatschap 

Lidmaatschap van een bedrijf kan worden aangevraagd bij het bestuur van het DCoP. Een industrieel lid heeft recht op 1 stem. Wilt u industrieel lid worden van het DCoP? Registreert u zich dan HIER. Voor vragen kunt u telefonisch of via mail contact met ons opnemen.