temp-afb

Leden DCoP

Aantal leden
DCoP op
dit moment:
289

Klinieken in de buurt aangesloten bij het DCoP

Postcode
Toon resultaten binnen

Institutioneel lidmaatschap

 

Informatie voor het institutionele lidmaatschap

Het DCoP is opgericht vanuit de behoefte aan een platform om de belangen te behartigen van allen die zich bezighouden met behandeling veneuze pathologie in de meest brede zin. Binnen dat platform wordt ruimte gecreëerd voor behandelaars, productontwikkelaars, leveranciers maar zeker ook instellingen.

De overkoepelende belangen van ziekenhuizen worden momenteel door de NVZ en voor klinieken door ZKN vertegenwoordigd. Momenteel worden de belangen van klinieken en instellingen die zich bezighouden met veneuze pathologie echter slecht fragmentarisch daarin vertegenwoordigd. Het DCoP wil een centrale rol gaan vervullen om deze belangen te behartigen. De meerwaarde wordt gecreëerd doordat zowel zorgverleners, leveranciers als instellingen door het DCoP worden samengebracht.

 

Exposure voor instellingen

Het DCoP biedt instellingen de mogelijkheid om gezien te worden in het gezelschap van andere klinieken die hun focus gericht hebben op de behandeling van veneuze pathologie. Bijvoorbeeld door het roulerend tonen van de diverse logo’s van instellingen, maar ook tijdens vergaderingen en via andere media-uitingen.

Ondernemersdesk

Op het besloten deel van de website wordt de zogenaamde ondernemersdesk ingericht waar vanuit de verschillende disciplines (heelkunde, dermatologie en flebologie) specifiek uitleg gegeven wordt ten aanzien van:

•    de nieuwe declaratie methodiek DOT
•    mutaties in deze systematiek
•    financiële vraagstukken: uiteraard alleen indien in collectief belang

 

Daarnaast biedt de ondernemersdesk:

 

Vacaturebank

Instellingen krijgen de mogelijkheid om gratis hun personeelsvacatures te plaatsen op de website (op besloten en/of openbare deel) en krijgen daarmee gericht exposure bij gelijksoortige instellingen. Het is de bedoeling dat deze vacatures een vaste ‘houdbaarheidstermijn’ krijgen. Deze kan uiteraard actief worden verlengd. Hiermee wordt ‘vervuiling’ van de vacaturebank voorkomen.

 

Aanbieden van tijdelijk personeel

Wanneer personeel bijvoorbeeld tijdelijk boventallig is, kan eenvoudig contact gelegd worden met andere instellingen waar mogelijk een tekort bestaat.

 

Training on the job

Het DCoP beoogt uitwisseling van medewerkers te stimuleren, met name in het kader van ‘training on the job’ en stages. Bijvoorbeeld wanneer men een nieuwe techniek wil implementeren.

 

Forum voor instellingen

De mogelijkheid om op het besloten deel van de website niet-medische organisatorische zaken voor te leggen aan andere instellingen.

 

Benchmark

Door uitwisselen van spiegelinformatie ten aanzien van logistiek, hygiëne, personeel, vergunningen, certificering, verzekeringen, arbo-vraagstukken wil het DCoP instellingen de mogelijkheid bieden kwaliteit verbeterende stappen de zetten.

Vertegenwoordiging richting overheid en zorgverzekeraar

Het DCoP stelt zich tot doel om in het kader van het belang van een optimale zorg voor de patiënt met veneuze pathologie een vertegenwoordigende rol te spelen voor alle leden naar overheid en zorgverzekeraars. Via het DCoP zijn instellingsbestuurders altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het veld, zodat op tijd strategische beslissingen kunnen worden genomen. 

 

Certificering

Certificering is ook een belangrijk item. Met name de patiëntenverenigingen dringen aan op erkende certificering waarmee de kwaliteit van zorg gewaarborgd is. Om dit te realiseren is het DCoP inmiddels aangesloten bij het recent opgerichte European College of Phlebology die op zijn beurt via de UEMS een UEMS Phlebology Committee realiseert. Dit betekent dat binnen enkele jaren er een Europees curriculum en examen zal worden gerealiseerd voor de flebologie in Europa met een erkend cerficaat in alle UEMS staten. Ook voor instellingsbesturen is het goed om op de hoogte te zijn van de eisen die aan flebologen gesteld kunnen worden. De uiteindelijke certificering zal op Europees niveau een verbetering van de kwaliteit voor de flebologische zorg realiseren. Deze certificaten zullen gedifferentieerd gemaakt worden voor basisartsen, dermatologen en chirurgen/vaatchirurgen waarbij met name voor de specialisten gedacht moet worden aan een extra certificaat buiten de reeds binnen de opleiding opgedane kennis en kunde.

 

Nationale en internationale richtlijnen

Op de website zullen de meest actuele nationale en internationale richtlijnen worden gepubliceerd en een commissie zal een praktische vertaling maken en die aanbieden op de website van het DCoP teneinde iedereen te faciliteren met de meest recente informatie betreffende de optimale behandeling voor patiënten met veneuze problematiek.

 

Webbased newspaper

Via de website van het DCoP wordt u ook een webbased newspaper aangeboden (the Venous Times) waarbij actuele zaken betreffende de zorg voor de veneuze patiënt op regelmatige basis compact en eenvoudig aan u worden aangeboden. Ook zal via dit gremium de mogelijkheid bestaan een internationaal forum te raadplegen, mocht u in het Nederlandse forum niet de gewenste informatie hebben gekregen.

 

Enquêtes en trials

Tot slot biedt deze besloten community ook de mogelijkheid om op aangeven van het bestuur van het DCoP maar ook van instellingen enquêtes te verrichten. Dit om goed op de hoogte te kunnen blijven van zaken de op instellingsniveau of voor zorgondernemers spelen.

 

Lidmaatschap

De hierboven gemelde faciliteiten die u aangeboden worden als institutioneel lid van het DCoP geven uw instelling vele bruikbare, nuttige mogelijkheden en exposure. Omdat de belangen van het institutionele en individuele lidmaatschap verweven zijn, is tijdens de ledenvergaderingen in 2014 voorgesteld en besloten om per 1 januari 2015 bij voorkeur de institutionele lidmaatschapsvorm aan te bieden.

Om een reële verdeling van de bijdrage per instituut te realiseren, zijn de ZiZo gegevens van 2013 als basis gebruikt. Deze openbare gegevens tonen het totaal aantal veneuze ingrepen per centrum. Tijdens de ledenvergaderingen is besloten om in de verrekensystematiek het aantal ingrepen te staffelen, waarbij 500 ingrepen reëel werd geacht voor 1 staffel. Vervolgens is besloten om per staffel € 500,- contributie te berekenen. Daarnaast is besloten als minimum contributiebedrag € 500,- en maximum € 3.000,- te berekenen. Dit houdt in dat van 0-500 ingrepen € 500,- wordt berekend, van 500-1000 ingrepen € 1.000,- etc. Per 1 januari 2016 zullen de staffelbedragen opnieuw bepaald worden op basis van de ZiZo gegevens van 2014. Een institutioneel lidmaatschap geeft recht op 1 stem per staffel, met een maximum van 6 stemmen.

Bij het aangaan van een institutioneel lidmaatschap kunnen alle vaatchirurgen, dermatologen, flebologen, arts-assistenten, vaatlaboranten, verpleegkundig specialisten, physician assistants, kortom alle in de flebologie geïnteresseerden van uw instituut zich inschrijven als lid van het DCoP. Degenen die zijn geregistreerd ontvangen alle mailingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de ledenvergaderingen etc.

Wilt u institutioneel lid worden van het DCoP? Registreert u zich dan HIER. Voor vragen kunt u telefonisch of via mail contact met ons opnemen.