temp-afb

Leden DCoP

Aantal leden
DCoP op
dit moment:
280

Algemene informatie over DCoP

Het DCoP is in 2011 opgericht vanuit de behoefte aan een platform om de belangen te behartigen van eenieder die zich bezighoudt met behandeling van veneuze pathologie in haar geheel en om de kwaliteit van de flebologische zorg in Nederland te bevorderen in de meest brede zin. Binnen dat platform wordt ruimte gecreëerd voor behandelaars, behandelcentra, productontwikkelaars en leveranciers. De vereniging heeft hier inmiddels op verschillende wijzen richting aan gegeven en resultaten geboekt. De periode 2011-2017 heeft vooral in het teken gestaan van het oprichten van de vereniging, het profileren van de vereniging, reactie op veranderingen binnen het basispakket van verzekerde zorg en wijzigingen in de DOT-structuur. Anno 2022 ligt de focus op positionering van de fleboloog, follow-up na gestandaardiseerde veneuze behandelingen en ontwikkeling van de Europese Flebologie Opleiding waarvoor de UEMS eisen heeft opgesteld.

 

De vereniging houdt 3 keer per jaar een algemene ledenvergadering waarop leden bijeenkomen om onder andere over belangrijke klinische en zakelijke aangelegenheden te beslissen, contact met elkaar te leggen en onderhouden en actuele zaken te bespreken.

 

De vereniging onderhoudt contacten met andere bij de flebologische zorg betrokken partijen, zoals de NVvV en NVDV, Beneluxvereniging voor Flebologie en patiëntenvereniging Harteraad.

 

DCoP streeft naar erkenning als DE officiële organisatie die de gehele veneuze pathologie en behandeling in Nederland beheert, inclusief richtlijn ontwikkeling, scholing en certificering. Onze speerpunten zijn uitgebreid beschreven in het beleidsplan 2018-2025. Op aanvraag kunt u het beleidsplan ontvangen.